Nokia Secrets

---

Model Specific

3210,5110,6110

Nokia 1610

Nokia 2010

Nokia 2110

2110e/2110i

Nokia 3110

Nokia 3810

8110/8110i

Nokia 8810

9000/9000i

Common Codes

Most New Nokias

Service Codes

Note: Enter Code, then press the [SEND/CALL] key

Legend

Codes

Dangerous Codes

Nokia SymbianOS

---
Online: 13
counter

PC | Mobile | TouchScreen